ข้อตกลงการใช้งาน

เพื่อให้การเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บ 29Shoppingเป็นไปอย่างราบรื่น ทางเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนเข้าใช้งาน เลือกซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

การใช้งานเว็บไซต์

 • 29Shopping และ www.29shopping.com เป็นเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด ผู้ผลิตรายการ 29Shopping ซึ่งออกอากาศทางทีวีดิจิตอล ช่อง Mono 29 เปิดให้บริการ จำหน่ายสินค้าอินเทร็นด์ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของผู้ใช้บริการสมัยใหม่
 • ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารผ่าน 29Shoppingได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รีวิว คอมเม้นใต้สินค้าหรือเนื้อหาใดๆ รวมถึงการส่งต่อเนื้อหาผ่านทางอีเมลล์ หรือโซเชียลมีเดียเพื่อแนะนำสินค้าบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฏหมายและศีลธรรม หลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความพิพาท อนาจาร คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงโฆษณาหรือปลุกปั่นความคิดเห็นด้านการเมือง ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบข้อความและความคิดเห็นใดๆ ที่ไม่ได้มีที่มาจากทางเว็บไซต์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์โดยตรง หากพบทางเว็บไซต์มีสิทธิ์แก้ไขหรือลบข้อความได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาและโฆษณาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้
 • การออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เนื้อหา ข้อมูลบนเว็บไซต์ ข้อความกราฟิกภาพถ่ายวิดีโอเสียงประกอบ และ การจัดเรียง รวมถึงซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ ถือเป็นทรัพย์สินทางของทางบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาก็ตาม ทางบริษัทฯไม่ส่งเสริมและห้ามให้มีการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์
 • หากผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะติดต่อกับทาง 29Shopping สามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ services@29shopping.com

เกี่ยวกับสมาชิกและนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด และต้องปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ผู้ใช้บริการสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา เพียงเข้าสู่ระบบสมาชิกของ 29Shopping ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ทางเว็บไซต์แนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลทางบัญชีเป็นความลับ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ 29Shopping ด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสของท่าน โดยที่ท่านมิได้เป็นผู้ดำเนินการเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นพิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่ามีสาเหตุมาจากทางเราโดยตรง
 • กรุณายืนยันและทำความเข้าใจ 'ข้อกำหนดและเงื่อนไข'เกี่ยวกับสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ก่อนการใช้งาน ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น จึงขอความกรุณาผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำและยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นโดยปริยาย
 • สำหรับการชำระเงินค่าสินค้า ท่านจะต้องดำเนินการผ่านตัวกลางการรับชำระเงินค่าสินค้าตามช่องทางที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ทางผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดในชำระเงินโดยไม่ใช่ความผิดของทางเว็บไซต์ เช่น โอนเงินผิดบัญชี หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งกับทางผู้ใช้บริการเองหรือทางบริษัทฯ
 • หากท่านมีความประสงค์จะทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสั่งซื้อใดๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ กรุณาปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ปรากฏอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าวอย่างครบถ้วน
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ 29shopping.com และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยเด็ดขาด ข้อมูลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเราเพื่อการดำเนินการภายใน รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ การตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และเพื่อการนำไปพัฒนาปรับปรุงสินค้าและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวมไว้นั้น เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งสินค้า เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่และบริการต่างๆ ของทางเราที่ท่านอาจมีความสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนกับเราบนเว็บไซต์ ท่านได้อนุญาติให้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่างๆ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงท่าน กดลิงค์ "ยกเลิกข่าวสาร"จากท้ายจดหมายข่าว ที่ทางเราได้จัดส่งไปยังท่าน
 • ทางบริษัทฯ ได้มีกระบวนการตรวจสอบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่ตลอด หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง เคยมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการหรือระงับคำสั่งซื้อ ทางบริษัทอาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสั่งซื้อสินค้าอีกครั้ง โดยเป็นการปกป้องผู้ใช้บริการและป้องกันไม่ให้เกิดการถูกต้มตุ๋น หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

เราใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและให้แก่ประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลของคุณ การบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในคุกกี้ จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ให้คุณ หรือคุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าแล้วได้

หากยอมรับนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำคุณและวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่คุณกลับมาเข้าชมอีก ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

หากคุณต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.aboutcookies.org