การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 

การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
E-mail : 
dpo@mono.co.th

หรือส่งไปรษณีย์มายัง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด
เลขที่
 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

และหากท่านประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่  แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำร้องเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
E-mail : 
dpo@mono.co.th

หรือส่งไปรษณีย์มายัง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท โมโน ช้อปปิ้ง จำกัด
เลขที่
 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย