ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทาง Line ได้เลยค่ะ